Category Archives: Cảm Âm Nhạc Việt

Cảm Âm Anh Đợi Em Được Không

Cảm Âm Anh Đợi Em Được Không | Sáo Trúc | Bản Chuẩn, Full Note, Có Lời

Tên bài hát : Anh đợi em được không
Sáng tác: Khắc Hưng
Trình bày : Mỹ Tâm
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > – Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=5QfXwgkJITA

Cảm Âm Cô Thắm Không Về

Cảm Âm Cô Thắm Không Về | Sáo Trúc | Bản Chuẩn, Full Note, Có Lời

Tên bài hát : Cô Thắm không về
Sáng tác : Jokes Bii
Trình bày : Phát Hồ
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > – Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=J1VzE0S-jzk

Cảm Âm Đúng Người Đúng Thời Điểm

Cảm Đúng Người Đúng Thời Điểm | Sáo Trúc | Bản Chuẩn Full Note Có Lời

Tên bài hát : Đúng người đúng thời điểm
Sáng tác: Thanh Hưng
Trình bày : Thanh Hưng
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > – Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=2MZ_oQOGC24

Cảm Âm Bước Qua Đời Nhau

Cảm Âm Bước Qua Đời Nhau | Sáo Trúc | Bản Chuẩn Full Note Có Lời

Tên bài hát : Bước Qua Đời Nhau
Sáng tác: Khắc Việt
Trình bày : Lê Bảo Bình
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > – Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=2JL_KcEzkqg

Cảm Âm Hồng Nhan

Cảm Âm Hồng Nhan | Sáo Trúc | Bản Chuẩn Full Note Có Lời

Tên bài hát : Hồng Nhan
Sáng tác: Jack
Trình bày : JACK ft K-ICM
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > – Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=8x2NjwwHUbQ

Cảm Âm Sóng Gió

Cảm Âm Sóng Gió | Sáo Trúc | Bản Chuẩn Full Note Có Lời

Tên bài hát : Sóng gió
Sáng tác: Jack
Trình bày : K-ICM ft JACK
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > – Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=j8U06veqxdU

Cảm Âm Bạc Phận

Cảm Âm Bạc Phận | Sáo Trúc | Bản Chuẩn Full Note Có Lời

Tên bài hát : Bạc phận
Sáng tác: Jack
Trình bày : K-ICM ft JACK
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > – Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=WX7dUj14Z00

Cảm Âm Duyên Phận

Cảm Âm Duyên Phận | Sáo trúc | Bản Chuẩn Full Note Có Lời

Tên bài hát : Duyên phận
Sáng tác : Thái Thịnh
Trình bày : Như Quỳnh
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Bolero
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=ycGfvA1vkR8

Cảm Âm Cuộc Vui Cơ Đơn

Cảm Âm Cuộc Vui Cô Đơn | Sáo Trúc | Bản Chuẩn Full Note Có Lời

Tên bài hát : Cuộc vui cô đơn
Sáng tác: Lê Bảo Bình
Ca sỹ : Lê Bảo Bình
– Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > – Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
– Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=K3QBad94H0M

Cảm Âm Buồn Lắm Em Ơi

Cảm Âm Buồn Lắm Em Ơi | Sáo Trúc | Bản Chuẩn Full Note Có Lời

Tên bài hát : Buồn lắm em ơi
Sáng tác: Lai Hoàng
Trình bày : Trịnh Đình Quang
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > – Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=GG24j6KtLLk