Category Archives: Cảm Âm Nhạc Thiếu Nhi

Cảm Âm Em Chơi Đu

Cảm âm em chơi đu | Tập đọc nhạc lớp 6 | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Em chơi đu
Sáng tác : Mộng Lân
Trình bày : Xuân Nghi
Cảm âm em chơi đu : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Thiếu Nhi
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=F63-dkB4FS4

Cảm Âm Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày

Cảm âm đưa cơm cho mẹ đi cày | Mỹ Linh ft Mỹ Anh | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Đưa cơm cho mẹ đi cày
Sáng tác : Hàn Ngọc Bích
Trình bày : Mỹ Linh ft Mỹ Anh
Cảm âm đưa cơm cho mẹ đi cày : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Thiếu Nhi
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=8dr-98xhhFE