Category Archives: Cảm Âm Nhạc Trẻ

Cảm Âm Yêu Nhầm Người

Cảm âm yêu nhầm người | Khắc Việt | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Yêu nhầm người
Sáng tác : Lê Bảo Bình
Trình bày : Khắc Việt
Cảm âm yêu nhầm người : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=WLrrWNJN0Fw

Cảm Âm Ngắm Hoa Lệ Rơi

Cảm âm ngắm hoa lệ rơi | Châu Khải Phong | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Ngắm hoa lệ rơi
Sáng tác : Duy Cường
Trình bày : Châu Khải Phong
Cảm âm ngắm hoa lệ rơi : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=SItFPrgEITM

Cảm Âm Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy

Cảm âm đừng ai nhắc về anh ấy | Trà My Idol | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Đừng ai nhắc về anh ấy
Sáng tác : Mr Siro
Trình bày : Trà My Idol
Cảm âm đừng ai nhắc về anh ấy : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=oKAu2taqZFk

Cảm Âm Gọi Têm Em Trong Đêm

Cảm âm gọi tên em trong đêm | The Men | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Gọi tên em trong đêm
Sáng tác : Di Băng
Trình bày : The Men
Cảm âm gọi tên em trong đêm : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=KOYkDHJm4uc

Cảm Âm Nhớ Gia Đình

Cảm âm nhớ gia đình | Lê Bảo Bình | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Nhớ gia đình
Sáng tác : Lê Bảo Bình
Trình bày : Lê Bảo Bình
Cảm âm nhớ gia đình : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=ULvDZdjN3Zs

Cảm Âm Cô Gái M52

Cảm âm cô gái m52 | Vũ Văn Huy & Tùng Viu | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Cô gái m52
Sáng tác : Vũ Văn Huy & Tùng Viu
Trình bày : Vũ Văn Huy & Tùng Viu
Cảm âm cô gái m52 : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=nHK0u40Ompc

Cảm Âm Người Từng Thương

Tên bài hát : Người từng thương
Sáng tác : Đinh Tùng Huy
Trình bày : Chu Bin
Cảm âm người từng thương : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=22E41UbTfPY

Cảm Âm Cùng Anh

Cảm âm cùng anh | Ngọc Dolil - Hagi - STee | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Cùng anh
Sáng tác : Ngọc Dolil
Trình bày : Ngọc Dolil ft Hagi ft STee
Cảm âm cùng anh : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=V9S5QPbzPoo

Cảm Âm Người Con Trai Ấy

Cảm âm người con trai ấy | Nguyễn Đình Vũ | Bản chuẩn full note

Tên bài hát : Người con trai ấy
Sáng tác : Nguyễn Đình Vũ
Trình bày : Nguyễn Đình Vũ
Cảm âm người con trai ấy : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=UjwpCmzxv4U

Cảm Âm Giả Vờ Thương Anh Được Không

Cảm âm giả vờ thương anh được không | Chu Bin | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Giả vờ thương anh được không
Sáng tác : Đinh Tùng Huy
Trình bày : Chu Bin
Cảm âm giả vờ thương anh được không : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=Wo2qUD1g7xM