Category Archives: Cảm Âm Nhạc Trẻ

Cảm Âm Em Đừng Như Thế

Cảm âm em đừng như thế | Tường Quân | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Em đừng như thế
Sáng tác : Vương Anh Tú
Trình bày : Tường Quân
Cảm âm em đừng như thế : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=x_JW1DAfvfA

Cảm Âm Ai Khóc Nỗi Đau Này

Cảm âm ai khóc nỗi đau này | Bảo Anh | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Ai khóc nỗi đau này
Sáng tác : Đức Trí
Trình bày : Bảo Anh
Cảm âm ai khóc nỗi đau này : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=Q5_-ub_nvtU

Cảm Âm Chạm Đáy Nỗi Đau

Cảm Âm Chạm Đáy Nỗi Đau | Sáo Trúc | Bản Chuẩn Full Note Có Lời

Tên bài hát : Chạm đáy nỗi đau
Sáng tác : Mr Siro
Trình bày : Erik
Cảm âm chạm đáy nỗi đau : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=8BAdhoeabUM

Cảm Âm Nhật Ký Của Mẹ

Cảm âm nhật ký của mẹ | Hiền Thục | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Nhật ký của mẹ
Sáng tác : Nguyễn Văn Chung
Trình bày : Hiền Thục
Cảm âm nhật ký của mẹ : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=3Waf1Gy9d90

Cảm Âm Đừng Như Thói Quen

Cảm âm đừng như thói quen | Sara ft Jaykii | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Đừng như thói quen
Sáng tác : Dương Khắc Linh
Trình bày : Sara ft Jaykii
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=90Y_gWG4sZY

Cảm Âm Buồn Không Em

Cảm âm buồn không em | Đạt G | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Buồn không em
Sáng tác : Đạt G
Trình bày : Đạt G
Cảm âm buồn không em : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Sáo Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=NtKX__-qPSI

Cảm Âm Thiên Duyên Tiền Định

Cảm âm thiên duyên tiền định | Khởi My | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Thiên duyên tiền định
Sáng tác : Dương Vỹ Phúc
Trình bày : Khởi My
Cảm âm thiên duyên tiền định : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=jOL5vYbpRL0

Cảm Âm Rời Bỏ

Cảm âm rời bỏ | Hòa Minzy | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Rời bỏ
Sáng tác : Vũ Huy Hoàng
Trình bày : Hòa Minzy
Cảm âm rời bỏ : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=zQwKxVCR1y8

Cảm Âm Vì Anh Thương Em

Cảm âm vì anh thương em | Phan Duy Anh | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Vì anh thương em
Sáng tác : Võ Hoài Phúc
Trình bày : Phan Duy Anh
Cảm âm vì anh thương em : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=iJKV5miglAg

Cảm Âm Thất Tình

Cảm âm thất tình | Trịnh Đình Quang | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Thất tình
Sáng tác : Hoàng Đạo
Trình bày : Trịnh Đình Quang
Cảm âm thất tình : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=irrqt8–gBs