Category Archives: Cảm Âm Nhạc Trẻ

Cảm Âm Chiều Hôm Ấy

Cảm âm chiều hôm ấy | Jaykii | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Chiều hôm ấy
Sáng tác : Jaykii
Trình bày : Jaykii
Cảm âm chiều hôm ấy : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=SA35ldy92s0

Cảm Âm Có Em Chờ

Cảm âm có em chờ | Min | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Có em chờ
Sáng tác : Kai Đinh
Trình bày : Min
Cảm âm có em chờ : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=_YzngEllRgM

Cảm Âm Viên Đá Nhỏ

Cảm âm viên đá nhỏ | Hải Băng | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Viên đá nhỏ
Sáng tác : Ân Nhi
Trình Bày : Hải Băng
Cảm âm viên đá nhỏ : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=38ILB0XdwKQ

Cảm Âm Như Một Giấc Mơ

Cảm âm như một giấc mơ | Mỹ Tâm | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Như một giấc mơ
Sáng tác : Mỹ Tâm
Trình bày : Mỹ Tâm
Cảm âm như một giấc mơ : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=pYGNl0hqAbU

Cảm Âm Bức Tranh Từ Nước Mắt

Cảm âm bức tranh từ nước mắt | Mr Siro | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Bức tranh từ nước mắt
Sáng tác : Mr Siro
Trình bày : Mr Siro
Cảm âm bức tranh từ nước mắt : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=qAHxvhGk_mQ

Cảm Âm Lắng Nghe Nước Mắt

Cảm âm lắng nghe nước mắt | Mr Siro | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Lắng nghe nước mắt
Sáng tác : Mr Siro
Trình bày : Mr Siro
Cảm âm lắng nghe nước mắt : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=tD6uPUg2mF0

Cảm Âm Sai Người Sai Thời Điểm

Cảm âm sai người sai thời điểm | Thanh Hưng | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Sai người sai thời điểm
Sáng tác : Thanh Hưng
Trình bày : Thanh Hưng
Cảm âm sai người sai thời điểm : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=m-ia5RF9ogM

Cảm Âm Thằng Hề Khóc

Cảm âm thằng hề khóc | Dương 565 | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Thằng hề khóc
Sáng tác : Phạm Trưởng
Trình bày : Dương 565
Cảm âm thằng hề khóc : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=d8QX_3sri2c

Cảm Âm Gió Vẫn Hát

Cảm âm gió vẫn hát | Long Phạm | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Gió vẫn hát
Sáng tác : Long Phạm
Ca sỹ : Long Phạm
Cảm âm gió vẫn hát : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=1d2HfH8EBsk