Category Archives: Cảm Âm Nhạc Việt

Cảm Âm Rời Bỏ

Cảm âm rời bỏ | Hòa Minzy | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Rời bỏ
Sáng tác : Vũ Huy Hoàng
Trình bày : Hòa Minzy
Cảm âm rời bỏ : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=zQwKxVCR1y8

Cảm Âm Vì Anh Thương Em

Cảm âm vì anh thương em | Phan Duy Anh | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Vì anh thương em
Sáng tác : Võ Hoài Phúc
Trình bày : Phan Duy Anh
Cảm âm vì anh thương em : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=iJKV5miglAg

Cảm Âm Thất Tình

Cảm âm thất tình | Trịnh Đình Quang | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Thất tình
Sáng tác : Hoàng Đạo
Trình bày : Trịnh Đình Quang
Cảm âm thất tình : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=irrqt8–gBs

Cảm Âm Chuyện Hoa Sim

Cảm âm chuyện hoa sim | Như Quỳnh | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Chuyện hoa sim
Sáng tác : Nhạc Anh Bằng – Thơ Hữu Loan
Trình bày : Như Quỳnh
Cảm âm chuyện hoa sim : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Bolero
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=g09u4LNQxtU

Cảm Âm Anh Đang Nơi Đâu

Cảm âm anh đang nơi đâu | Miu Lê | Bản chuẩn full

Tên bài bát : Anh đang nơi đâu
Sáng tác : Khắc Hưng
Trình bày : Miu Lê
Cảm âm anh đang nơi đâu : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=izFnBP3lC3Q

Cảm Âm Sau Tất Cả

Cảm âm sau tất cả | Erik | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Sau tất cả
Sáng tác : Khắc Hưng
Trình bày : Erik
Cảm âm sau tất cả : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=wHF3Jv6Gk2o

Cảm Âm Chờ Người

Cảm âm chờ người | Như Quỳnh | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Chờ người
Sáng tác : Lam Phương
Trình bày : Như Quỳnh
Cảm âm chờ người : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Bolero
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=UMZ_SPZ0CNk

Cảm Âm Âm Thầm Bên Em

Cảm âm âm thầm bên em | Sơn Tùng MTP | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Âm thầm bên em
Sáng tác : Sơn Tùng MTP
Trình bày : Sơn Tùng MTP
Cảm âm âm thầm bên em : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV: https://www.youtube.com/watch?v=30KI5SuECuc

Cảm Âm Trái Tim Của Em Cũng Biết Đau

Cảm âm trái tim của em cũng biết đau | Bảo Anh | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Trái tim của em cũng biết đau
Sáng tác : Mr Siro
Ca sỹ : Bảo Anh
Cảm âm trái tim của em cũng biết đau : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=_esoNnEflzM