Category Archives: Cảm Âm Nhạc Việt

Cảm Âm Bức Tranh Từ Nước Mắt

Cảm âm bức tranh từ nước mắt | Mr Siro | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Bức tranh từ nước mắt
Sáng tác : Mr Siro
Trình bày : Mr Siro
Cảm âm bức tranh từ nước mắt : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=qAHxvhGk_mQ

Cảm Âm Lắng Nghe Nước Mắt

Cảm âm lắng nghe nước mắt | Mr Siro | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Lắng nghe nước mắt
Sáng tác : Mr Siro
Trình bày : Mr Siro
Cảm âm lắng nghe nước mắt : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=tD6uPUg2mF0

Cảm Âm Sai Người Sai Thời Điểm

Cảm âm sai người sai thời điểm | Thanh Hưng | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Sai người sai thời điểm
Sáng tác : Thanh Hưng
Trình bày : Thanh Hưng
Cảm âm sai người sai thời điểm : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=m-ia5RF9ogM

Cảm Âm Thằng Hề Khóc

Cảm âm thằng hề khóc | Dương 565 | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Thằng hề khóc
Sáng tác : Phạm Trưởng
Trình bày : Dương 565
Cảm âm thằng hề khóc : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=d8QX_3sri2c

Cảm Âm Gió Vẫn Hát

Cảm âm gió vẫn hát | Long Phạm | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Gió vẫn hát
Sáng tác : Long Phạm
Ca sỹ : Long Phạm
Cảm âm gió vẫn hát : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=1d2HfH8EBsk

Cảm Âm Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày

Cảm âm đưa cơm cho mẹ đi cày | Mỹ Linh ft Mỹ Anh | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Đưa cơm cho mẹ đi cày
Sáng tác : Hàn Ngọc Bích
Trình bày : Mỹ Linh ft Mỹ Anh
Cảm âm đưa cơm cho mẹ đi cày : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Thiếu Nhi
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=8dr-98xhhFE