Category Archives: Cảm Âm Sáo Trúc

Cảm Âm Buồn Không Em

Cảm âm buồn không em | Đạt G | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Buồn không em
Sáng tác : Đạt G
Trình bày : Đạt G
Cảm âm buồn không em : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Sáo Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=NtKX__-qPSI

Cảm Âm Thành Phố Buồn

Cảm âm thành phố buồn | Đàm Vĩnh Hưng | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Thành phố buồn
Sáng tác : Lam Phương
Trình bày : Đàm Vĩnh Hưng
Cảm âm thành phố buồn : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Bolero
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=0u4Nmirds2s

Cảm Âm Thiên Duyên Tiền Định

Cảm âm thiên duyên tiền định | Khởi My | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Thiên duyên tiền định
Sáng tác : Dương Vỹ Phúc
Trình bày : Khởi My
Cảm âm thiên duyên tiền định : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=jOL5vYbpRL0

Cảm Âm Rời Bỏ

Cảm âm rời bỏ | Hòa Minzy | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Rời bỏ
Sáng tác : Vũ Huy Hoàng
Trình bày : Hòa Minzy
Cảm âm rời bỏ : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=zQwKxVCR1y8

Cảm Âm Vì Anh Thương Em

Cảm âm vì anh thương em | Phan Duy Anh | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Vì anh thương em
Sáng tác : Võ Hoài Phúc
Trình bày : Phan Duy Anh
Cảm âm vì anh thương em : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=iJKV5miglAg

Cảm Âm Thất Tình

Cảm âm thất tình | Trịnh Đình Quang | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Thất tình
Sáng tác : Hoàng Đạo
Trình bày : Trịnh Đình Quang
Cảm âm thất tình : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=irrqt8–gBs

Cảm Âm Chuyện Hoa Sim

Cảm âm chuyện hoa sim | Như Quỳnh | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Chuyện hoa sim
Sáng tác : Nhạc Anh Bằng – Thơ Hữu Loan
Trình bày : Như Quỳnh
Cảm âm chuyện hoa sim : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Bolero
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=g09u4LNQxtU

Cảm Âm Anh Đang Nơi Đâu

Cảm âm anh đang nơi đâu | Miu Lê | Bản chuẩn full

Tên bài bát : Anh đang nơi đâu
Sáng tác : Khắc Hưng
Trình bày : Miu Lê
Cảm âm anh đang nơi đâu : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=izFnBP3lC3Q