Tag Archives: Jack

Cảm Âm Hồng Nhan

Cảm Âm Hồng Nhan | Sáo Trúc | Bản Chuẩn Full Note Có Lời

Tên bài hát : Hồng Nhan
Sáng tác: Jack
Trình bày : JACK ft K-ICM
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > – Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=8x2NjwwHUbQ

Cảm Âm Sóng Gió

Cảm Âm Sóng Gió | Sáo Trúc | Bản Chuẩn Full Note Có Lời

Tên bài hát : Sóng gió
Sáng tác: Jack
Trình bày : K-ICM ft JACK
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > – Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=j8U06veqxdU

Cảm Âm Bạc Phận

Cảm Âm Bạc Phận | Sáo Trúc | Bản Chuẩn Full Note Có Lời

Tên bài hát : Bạc phận
Sáng tác: Jack
Trình bày : K-ICM ft JACK
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > – Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=WX7dUj14Z00