Tag Archives: Lê Bảo Bình

Cảm Âm Cuộc Vui Cơ Đơn

Cảm Âm Cuộc Vui Cô Đơn | Sáo Trúc | Bản Chuẩn Full Note Có Lời

Tên bài hát : Cuộc vui cô đơn
Sáng tác: Lê Bảo Bình
Ca sỹ : Lê Bảo Bình
– Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > – Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
– Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=K3QBad94H0M

Cảm Âm Yêu Nhầm Người

Cảm âm yêu nhầm người | Khắc Việt | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Yêu nhầm người
Sáng tác : Lê Bảo Bình
Trình bày : Khắc Việt
Cảm âm yêu nhầm người : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=WLrrWNJN0Fw

Cảm Âm Nhớ Gia Đình

Cảm âm nhớ gia đình | Lê Bảo Bình | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Nhớ gia đình
Sáng tác : Lê Bảo Bình
Trình bày : Lê Bảo Bình
Cảm âm nhớ gia đình : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=ULvDZdjN3Zs

Cảm Âm Hỏi Thăm Nhau

Cảm âm hỏi thăm nhau | Lê Bảo Bình | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Hỏi thăm nhau
Sáng tác : Lê Bảo Bình
Trình bày : Lê Bảo Bình
Cảm âm hỏi thăm nhau : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=pere9tdr6Xc