Tag Archives: Thanh Hưng

Cảm Âm Đúng Người Đúng Thời Điểm

Cảm Đúng Người Đúng Thời Điểm | Sáo Trúc | Bản Chuẩn Full Note Có Lời

Tên bài hát : Đúng người đúng thời điểm
Sáng tác: Thanh Hưng
Trình bày : Thanh Hưng
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > – Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=2MZ_oQOGC24

Cảm Âm Sai Người Sai Thời Điểm

Cảm âm sai người sai thời điểm | Thanh Hưng | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Sai người sai thời điểm
Sáng tác : Thanh Hưng
Trình bày : Thanh Hưng
Cảm âm sai người sai thời điểm : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=m-ia5RF9ogM