Cảm Âm Người Từng Thương

Tên bài hát : Người từng thương
Sáng tác : Đinh Tùng Huy
Trình bày : Chu Bin
Cảm âm người từng thương : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=22E41UbTfPY

Cảm Âm Cùng Anh

Cảm âm cùng anh | Ngọc Dolil - Hagi - STee | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Cùng anh
Sáng tác : Ngọc Dolil
Trình bày : Ngọc Dolil ft Hagi ft STee
Cảm âm cùng anh : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=V9S5QPbzPoo

Cảm Âm Người Con Trai Ấy

Cảm âm người con trai ấy | Nguyễn Đình Vũ | Bản chuẩn full note

Tên bài hát : Người con trai ấy
Sáng tác : Nguyễn Đình Vũ
Trình bày : Nguyễn Đình Vũ
Cảm âm người con trai ấy : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=UjwpCmzxv4U

Cảm Âm Giả Vờ Thương Anh Được Không

Cảm âm giả vờ thương anh được không | Chu Bin | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Giả vờ thương anh được không
Sáng tác : Đinh Tùng Huy
Trình bày : Chu Bin
Cảm âm giả vờ thương anh được không : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=Wo2qUD1g7xM

Cảm Âm Em Đừng Như Thế

Cảm âm em đừng như thế | Tường Quân | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Em đừng như thế
Sáng tác : Vương Anh Tú
Trình bày : Tường Quân
Cảm âm em đừng như thế : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=x_JW1DAfvfA

Cảm Âm Ai Khóc Nỗi Đau Này

Cảm âm ai khóc nỗi đau này | Bảo Anh | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Ai khóc nỗi đau này
Sáng tác : Đức Trí
Trình bày : Bảo Anh
Cảm âm ai khóc nỗi đau này : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=Q5_-ub_nvtU

Cảm Âm Chạm Đáy Nỗi Đau

Cảm Âm Chạm Đáy Nỗi Đau | Sáo Trúc | Bản Chuẩn Full Note Có Lời

Tên bài hát : Chạm đáy nỗi đau
Sáng tác : Mr Siro
Trình bày : Erik
Cảm âm chạm đáy nỗi đau : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=8BAdhoeabUM

Cảm Âm Đừng Nói Xa Nhau

Cảm âm đừng nói xa nhau | Quang Lê ft Minh Tuyết | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Đừng nói xa nhau
Sáng tác : Châu Kỳ – Hồ Đình Phương
Trình bày : Quang Lê ft Minh Tuyết
Cảm âm đừng nói xa nhau : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Bolero
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=fzW7HkLhHyU

Cảm Âm Nhật Ký Của Mẹ

Cảm âm nhật ký của mẹ | Hiền Thục | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Nhật ký của mẹ
Sáng tác : Nguyễn Văn Chung
Trình bày : Hiền Thục
Cảm âm nhật ký của mẹ : Sáo Trúc Hoa Long
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=3Waf1Gy9d90

Cảm Âm Đừng Như Thói Quen

Cảm âm đừng như thói quen | Sara ft Jaykii | Bản chuẩn full

Tên bài hát : Đừng như thói quen
Sáng tác : Dương Khắc Linh
Trình bày : Sara ft Jaykii
Danh mục : Cảm Âm Sáo Trúc > Cảm Âm Nhạc Việt > Cảm Âm Nhạc Trẻ
Link MV : https://www.youtube.com/watch?v=90Y_gWG4sZY