Cảm Âm An Hà Kiều | Tống Đông Dã | Chuẩn Nốt Nhạc

Cảm Âm An Hà Kiều | Tống Đông Dã

Cảm Âm An Hà Kiều | Tone Đô (C5)

re2 mi2 la2 sol2 la re2 re2 mi2 sol2 mi2
re2 mi2 la2 sol2 la re2 re2 mi2 sol2 mi2
mi2 re2 do2 do2 re2 mi2 sol2 mi2
la2 la2 la2 re2 do2 re2 do2 re2 mi2 la

Với cảm âm an hà kiều mà Sáo Trúc Hoa Long vừa chia sẻ, chúc các bạn yêu sáo tập luyện thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn không hãy coment cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé!

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *