Cảm Âm Áo Mới Cà Mau | Dương Hồng Loan | Chuẩn Nốt Nhạc

Cảm Âm Áo Mới Cà Mau | Dương Hồng Loan

Cảm Âm Áo Mới Cà Mau | Tone Đô (C5)

Cảm âm áo mới Cà Mau | Tone thấp

Verse

Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam
la do2 mi la si do2, si mi2 la sol mi do re
Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời
re sol re sol la do2, la re2 mi2 re2 do2 re2 la
Xuôi máy chèo sông ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau
la do2 mi la si do2, si mi2 la sol mi do re
Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng
re sol re sol la do2, la re2 mi2 la2 sol2 fa2 re2

Chorus

Về Cái Nước Đầm Dơi, nghe ai ru câu ơi hời
la do2 mi2 do2 re2, re2 re2 re2 re2 do2 la
Thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắc se tim tôi
fa fa mi la mi la re, la do2 re2 mi2 la2 mi2 do2 re2
Chừng nào về Năm Căn, nhớ nhau qua lại cũng gần
mi re mi la sib, re2 sib la sol la mi
Một lần về U Minh, nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau
mi re mi la sib, sib mi2 re2 do2 mi do la

Coda

Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà “sửa soạn” đẹp hơn
la do2 mi la si do2, si mi2 la sol mi do re
Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó qua sông vắng đò
re sol re sol la do2, la re2 mi2 re2 do2 re2 la
Em đứng mình em một hướng, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương
la do2 mi la si do2, si mi2 la sol mi do re
Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi
re sol re sol la do2, la re2 mi2 la la2 sol2 fa2 re2

Với cảm âm áo mới Cà Mau mà Sáo Trúc Hoa Long đã chia sẻ, chúc các bạn yêu sáo tập luyện thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn không hãy coment cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé!

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *