Cảm Âm Astronomia | Vicetone | Chuẩn Nốt Nhạc

Cảm Âm Astronomia | Vicetone

https://youtu.be/woo0MrYaPlE

do do do do
mi mi mi mi
re re re re
sol sol sol sol
la la la la la la la la la
sol fa mi do re
re la sol fa mi
mi mi sol fa mi re
re fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 re2
re fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 re2
re re la sol fa mi
mi mi sol fa mi re
re fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 re2
re fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 re2

Với cảm âm astronomia mà Sáo Trúc Hoa Long vừa chia sẻ, chúc các bạn yêu sáo tập luyện thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn không hãy coment cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé!

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *