Cảm Âm Lắng Nghe Nước Mắt | Tone Đô (C5)

Cảm Âm Cát Bụi Cuộc Đời | Quang Lập

Cảm Âm Cát Bụi Cuộc Đời | Tone La (A4)

Cảm âm cát bụi cuộc đời | Tone thấp

Verse

Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tàn trần gian
re sol la re2, mi2 sol2 mi2 re2 do2 re2 la fa sol la
Dù anh và tôi, ai sang giàu ai gian khó
la re2 fa2 sol2, sol2 fa2 re2 fa2 sol2 la2
Mai xa kiếp con người, về với cát bụi mờ
mi2 mi2 sol2 (mi2)re2 do2, la re2 re2 la2 sol2
Thì cũng điều đôi tay trắng
fa la re fa sol la

Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau
re sol la re2, mi2 sol2 mi2 re2 do2 re2 la fa sol la
Hãy dành cho nhau, bao nhiêu niềm vui đang có
la re2 fa2 sol2, sol2 fa2 re2 fa2 sol2 la2
Không ganh ngét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa
mi2 mi2 sol2 (mi2)re2 do2, la re2 re2 la2 sol2
Vì kiếp người sẽ vội qua
fa la re re2 do2 re2

Chorus

Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi
re2 la2 sol2 la2, sol2 fa2 la2 re2
Sẽ về cát bụi, thì xin đừng toan tính thiệt hơn
re2 la (re2)fa2 sol, sol la re la do2 sol la
Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ
la re2 fa2 mi2, la sol2 mi2 re2 do2
Hỏi ai có bao giờ, không trở về cát bụi đâu
la re2 re2 la sol, fa la re re2 do2 re2

Coda

Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim
re sol la re2, mi2 sol2 mi2 re2 do2 re2 la fa sol la
Để rồi một mai, ta lìa xa nhân thế
la re2 fa2 sol2, sol2 fa2 re2 fa2 sol2 la2
Không lo lắng ưu buồn, chẳng nối tiếc muộn phiền
mi2 mi2 sol2 (mi2)re2 do2, la re2 re2 la2 sol2
Chuyện thế sự nơi trần ai
fa la re re2 do2 re2

Bài viết viên quan :

Với cảm âm cát bụi cuộc đời mà Sáo Trúc Hoa Long vừa chia sẻ, chúc các bạn yêu sáo tập luyện thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn không hãy coment cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé!

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *