Cảm Âm Cháu Lên Ba | Xuân Mai | Chuẩn Nốt Nhạc

Cảm Âm Cháu Lên Ba | Xuân Mai

Cảm âm cháu lên ba | Tone thấp

Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
la sol fa, sol fa sol la
Cô thương cháu, thì cháu không khóc nhè
sol sol la, fa la sol la fa
Không khóc nhè, để mẹ trồng cây trái
sol la fa, do do fa sol la
Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cày
sol fa fa la, sol fa sol la fa
Là lá la la, là là lá la la
do la sol fa, do do la sol fa

Cảm âm cháu lên ba | Tone cao

Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
re2 do2 sib, do2 sib do2 re2
Cô thương cháu, thì cháu không khóc nhè
do2 do2 re2, sib re2 do2 re2 sib
Không khóc nhè, để mẹ trồng cây trái
do2 re2 sib, fa fa sib do2 re2
Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cày
do2 sib sib re2, do2 sib do2 re2 sib
Là lá la la, là là lá la la
fa re2 do2 sib, fa fa re2 do2 sib

Với cảm âm cháu lên ba mà Sáo Trúc Hoa Long vừa chia sẻ, chúc các bạn yêu sáo tập luyện thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn không hãy coment cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé!

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *