Cảm Âm Chiếc Đèn Ông Sao | Hà Anh | Chuẩn Nốt Nhạc

Cảm Âm Chiếc Đèn Ông Sao | Hà Anh

Cảm Âm Chiếc Đèn Ông Sao | Tone Đô (C5)

Cảm âm chiếc đèn ông sao | Tone thấp

Verse 1

Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu
sol mi sol do2, do2 re2 mi2 re2-do2 sol
Cán đây rất dài, cán cao quá đầu
do2 la do2 sol, la-sol mi sol re
Em cầm đèn sao, em hát vang vang
sol mi sol do2, do2-re2 mi2 re2-do2 re2
Đèn sao tươi màu, của đêm rằm liên hoan
do2 re2-mi2 re2-do2 sol, mi la sol do2 do2

Chorus

Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh
do2 mi2 mi2, do2 do2 do2 mi2 mi2
Đây ánh sao vui, chiếu xa sáng ngời
re2 mi2 re2-do2 re2, mi2 re2 re2-do2 sol
Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh
mi sol sol, sol sol mi la la
Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi
mi2 re2 re2-do2 sol, mi-sol re2 do2 do2

Verse 2

Đây đèn ông sao, sao năm cánh tươi vàng
sol mi sol do2, do2 re2 mi2 re2-do2 sol
Ánh sao sáng ngời, chiếu miền non ngàn
do2 la do2 sol, la-sol mi sol re
Đây cầm đèn sao, sao chiếu vô nam
sol mi sol do2, do2-re2 mi2 re2-do2 re2
Đây ánh hoà bình, đuổi xua loài xâm lăng
do2 re2-mi2 re2-do2 sol, mi la sol do2 do2

Với cảm âm chiếc đèn ông sao mà Sáo Trúc Hoa Long vừa chia sẻ, chúc các bạn yêu sáo tập luyện thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn không hãy coment cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé!

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *