Cảm Âm Con Cò Bé Bé | Tone Đô (C5)

Cảm âm con cò bé bé | Tone thấp

Con cò bé bé, nó đậu cành tre
sol re do2 do2, do2 mi sol la
Đi không hỏi mẹ, biết đi đường nào
la la mi mi, re2 do2 la la
Khi đi em hỏi, khi về em chào
do2 do2 do2 mi, do2 la do2 re
Miệng em chúm chím, mẹ có yêu không nào
re sol la do2, re la sol sol fa

Cảm âm con cò bé bé | Tone trung

Con cò bé , nó đậu cành tre
do2 sol fa2 fa2, fa2 la do2 re2
Đi không hỏi mẹ, biết đi đường nào
re2 re2 la la, sol2 fa2 re2 re2
Khi đi em hỏi, khi về em chào
fa2 fa2 fa2 la, fa2 re2 fa2 sol
Miệng em chúm chím, mẹ có yêu không nào
sol do2 re2 fa2, sol re2 do2 do2 sib

Cảm âm con cò bé bé | Tone cao

Con cò bé , nó đậu cành tre
re2 la sol2 sol2, sol2 si re2 mi2
Đi không hỏi mẹ, biết đi đường nào
mi2 mi2 si si, la2 sol2 mi2 mi2
Khi đi em hỏi, khi về em chào
sol2 sol2 sol2 si, sol2 mi2 sol2 la
Miệng em chúm chím, mẹ có yêu không nào
la re2 mi2 sol2, la mi2 re2 re2 do2

Với cảm âm con cò bé bé mà Sáo Trúc Hoa Long vừa chia sẻ, chúc các bạn yêu sáo tập luyện thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn không hãy coment cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé!

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *