Cảm Âm Đúng Người Đúng Thời Điểm

Cảm Đúng Người Đúng Thời Điểm | Sáo Trúc | Bản Chuẩn Full Note Có Lời

Cảm Âm Đúng Người Đúng Thời Điểm | Tone Thấp

Verse

 Hôm nay, em nói em cần đôi tay
la (sol)la, la do2 la sol la (sol)la
Ôm lấy em và dắt em đến, những chốn yêu xa ngàn mây(í i)
la do2 la sol la sol la, sol la sol fa re la(do2 la)
Hôm nay, tạm ngưng hết những âu lo thường ngày
la (sol)la, la do2 re2 do2 do2 do2 sol sol
Chỉ cần em ngồi sau cùng anh, ta đi đến đâu cũng được
do re fa re fa re la, la la sib la sol fa
-------------
Nếu như một ngày, anh không giống như em từng trông mong
la sol fa fa, re2 re2 mi2 do2 la2 sol do2 do2
Chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không
sib la fa sib do2, fa sib do2 sib la
Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé, của người anh yêu
fa sol la fa do2 re2 do2 fa do2 re2, la sol do2 do2
Có em thật ấm áp, như một bài hát, anh phiêu
sib la fa sib do2, la fa sib do2, sib la

Chorus


Mình giữ nhau thật chắc nhé, nếu đi ta cùng đi
fa fa2 mi2 do2 re2 re2, re2 do2 do2 sol la
Mọi bão giông đều qua khi, con tim cùng theo lí trí(i ì)
fa fa2 mi2 do2 re2 re2, mi2 mi2 re2 mi2 fa2 fa2(mi2 re2)
Giờ gió đông lạnh giá lắm cứ, yên tâm còn anh và nắng vàng
fa fa2 mi2 do2 re2 re2, re2 do2 do2 sol la sol do2 fa
Cùng sưởi ấm để em cảm thấy, yêu thương nhiều hơn
sol la sib la sib do2 re2, do2 do2 la do2
-------------
Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo
fa fa2 mi2 do2 re2 re2, re2 do2 do2 sol sol la la
Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh
fa fa2 mi2 do2 re2 re2, mi2 re2 mi2 mi2 fa2 fa2(mi2 re2)
Tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều
fa fa2 mi2 do2 re2 re2, re2 do2 do2 sol2 do2 re2 do2 la
Từ nay em sẽ làm, cuộc sống tốt hơn bao điều
sol la sib la fa, fa sib do2 la sol fa

Cảm Âm Đúng Người Đúng Thời Điểm | Tone Cao

Verse

Hôm nay, em nói em cần đôi tay
mi2 (re2)mi2, mi2 sol2 mi2 re2 mi2 (re2)mi2
Ôm lấy em và dắt em đến, những chốn yêu xa ngàn mây(í i)
mi2 sol2 mi2 re2 mi2 re2 mi2, re2 mi2 re2 do2 la mi2(sol2 mi2)
Hôm nay, tạm ngưng hết những âu lo thường ngày
mi2 (re2)mi2, mi2 sol2 la2 sol2 sol2 sol2 re2 re2
Chỉ cần em ngồi sau cùng anh, ta đi đến đâu cũng được
sol la do2 la do2 la mi2, mi2 mi2 fa2 mi2 re2 do2
-------------
Nếu như một ngày, anh không giống như em từng trông mong
mi2 re2 do2 do2, la2 la2 si2 sol2 mi2 re2 sol2 sol2
Chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không
fa2 mi2 do2 fa2 sol2, do2 fa2 sol2 fa2 mi2
Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé, của người anh yêu
do2 re2 mi2 do2 sol2 la2 sol2 do2 sol2 la2, mi2 re2 sol2 sol2
Có em thật ấm áp, như một bài hát, anh phiêu
fa2 mi2 do2 fa2 sol2, mi2 do2 fa2 sol2, fa2 mi2

Chorus

Mình giữ nhau thật chắc nhé,  nếu đi ta cùng đi
do2 do3 si2 sol2 la2 la2, la2 sol2 sol2 re2 mi2
Mọi bão giông đều qua khi, con tim cùng theo lí trí(i ì)
do2 do3 si2 sol2 la2 la2, si2 si2 la2 si2 do3 do3(si2 la2)
Giờ gió đông lạnh giá lắm cứ, yên tâm còn anh và nắng vàng
do2 do3 si2 sol2 la2 la2, la2 sol2 sol2 re2 mi2 re2 sol2 do2
Cùng sưởi ấm để em cảm thấy, yêu thương nhiều hơn
re2 mi2 fa2 mi2 fa2 sol2 la2, sol2 sol2 mi2 sol2
-------------
Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo
do2 do3 si2 sol2 la2 la2, la2 sol2 sol2 re2 re2 mi2 mi2
Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh
do2 do3 si2 sol2 la2 la2, si2 la2 si2 si2 do3 do3(si2 la2)
Tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều
do2 do3 si2 sol2 la2 la2, la2 sol2 sol2 re2 sol2 la2 sol2 mi2
Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều
re2 mi2 fa2 mi2 do2, do2 fa2 sol2 mi2 re2 do2

Với cảm âm đúng người đúng thời điểm mà Sáo Trúc Hoa Long đã chia sẻ, chúc các bạn yêu sáo tập luyện thành công. Hãy “chia sẻ” hoặc “vote sao” cho bài viết nếu thấy tốt nhé! Còn nếu chưa tốt hãy góp ý cho chúng tôi dưới phần bình luận…

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of