Cảm Âm Họ Yêu Ai Mất Rồi | Doãn Hiếu | Chuẩn Nốt Nhạc

Cảm Âm Họ Yêu Ai Mất Rồi

https://youtu.be/TqTocc5FQvc
Cảm Âm Họ Yêu Ai Mất Rồi | Tone Đô (C5)

Tone thấp

Verse

Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi của em
fa fa fa, mi re re do re
Nhớ đôi vai, hoàng hôn nơi ta từng quen
fa fa fa, fa sol sol sol do la
hà ha há, ha ha hà hà ha
la do2 re2, do2 la sol la do2
Giá như anh đừng gặp em
do2 la sol re sol la
Thì giờ anh vẫn cứ tin, hai chữ tình duyên
do re mi fa la sol, sol mi do re

Em ra đi, để lại nỗi cô đơn đằng sau
fa fa fa, re re sol fa mi do re
Mặc cho những vỡ nát nơi anh, em có thấy đâu
re mi fa fa fa sol sol, sol do2 re2-do2 la
Dù đã biết mãi mãi, không thể bên nhau
la do2 re2 re2 re2, do2 do2 la sol
Vậy thì ngày đó, đừng cố gieo tương tư cho nhau
sol sol la do2, sol la sol sol fa mi re
Chầm chậm vô tư thế thôi, người mình yêu đã yêu ai mất rồi
do re mi fa la sol, mi mi fa sol fa mi fa re

Chorus

Hình bóng ấy đã quá xa, theo làn gió về với anh ta
re re2 re2 re2 re2 do2, do2 sol la sol la sol fa
Chỉ là những tiếc nuối, của một thuở đôi mươi đã xa
re re re2 re2 re2 re2 re2 mi2 re2 do2 sol la
Anh đã cố, đã đã, đã đã cố rất nhiều, chuyện tình yêu mấy đời ai hiểu
do2 do2 re2 re2 re2 re2 re2 la2 sol2 mi2, do2 do2 re2 do2 la mi2 fa2
Phải rời xa thôi, người mình yêu mãi chẳng thể yêu
re2 do2 do2 re2, re2 re2 sol2 fa2 mi2 do2-la re2

Bright

Dù ngày mai bão giông ngập trời, dù em đã yêu ai mất rồi
fa la do2 re2 do2 la sol, sol la do2 la sol la re
Thì anh vẫn đứng đây như xưa và chờ em tới
la do2 re2 re2 do2 do2 do2 sol sol la do2 la
Xin em đừng khóc nước mắt nhạt nhòa đôi mi
fa fa re re2 re2 re2 la sol la do2
Anh sẽ vẫn tiếc vẫn nhớ em vì
mi2 mi2 mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2
Hai đôi chân, đã khác đường đi
re2 re2 re2, re2 mi2 do2 re2

Tone trung

Verse

Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi của em
sib sib sib, la sol sol fa sol
Nhớ đôi vai, hoàng hôn nơi ta từng quen
sib sib sib, sib do2 do2 do2 fa re2
hà ha há, ha ha hà hà ha
re2 fa2 sol2, fa2 re2 do2 re2 fa2
Giá như anh đừng gặp em
fa2 re2 do2 sol do2 re2
Thì giờ anh vẫn cứ tin, hai chữ tình duyên
fa sol la sib re2 do2, do2 la fa sol

Em ra đi, để lại nỗi cô đơn đằng sau
sib sib sib, sol sol do2 sib la fa sol
Mặc cho những vỡ nát nơi anh, em có thấy đâu
sol la sib sib sib do2 do2, do2 fa2 sol2-fa2 re2
Dù đã biết mãi mãi, không thể bên nhau
re2 fa2 sol2 sol2 sol2, fa2 fa2 re2 do2
Vậy thì ngày đó, đừng cố gieo tương tư cho nhau
do2 do2 re2 fa2 do2 re2 do2 do2 sib la sol
Chầm chậm vô tư thế thôi, người mình yêu đã yêu ai mất rồi
fa sol la sib re2 do2, la la sib do2 sib la sib sol

Chorus

Hình bóng ấy đã quá xa, theo làn gió về với anh ta
sol sol2 sol2 sol2 sol2 fa2, fa2 do2 re2 do2 re2 do2 sib
Chỉ là những tiếc nuối, của một thuở đôi mươi đã xa
sol sol sol2 sol2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2 fa2 do2 re2
Anh đã cố, đã đã, đã đã cố rất nhiều, chuyện tình yêu mấy đời ai hiểu
fa2 fa2 sol2, sol2 sol2, sol2 sol2 re3, do3 la2, fa2 fa2 sol2, fa2 re2, la2 sib2
Phải rời xa thôi, người mình yêu mãi chẳng thể yêu
sol2 fa2 fa2 sol2, sol2 sol2 do3 sib2 la2 fa2-re2 sol2

Bright

Dù ngày mai bão giông ngập trời, dù em đã yêu ai mất rồi
sib re2 fa2 sol2 fa2 re2 do2, do2 re2 fa2 re2 do2 re2 sol2
Thì anh vẫn đứng đây như xưa và chờ em tới
re2 fa2 sol2 sol2 fa2 fa2 fa2 do2 do2 re2 fa2 re2
Xin em đừng khóc nước mắt nhạt nhòa đôi mi
sib sib sol sol2 sol2 sol2 re2 do2 re2 fa2
Anh sẽ vẫn tiếc vẫn nhớ em vì
la2 la2 la2 sib2 la2 sib2 la2 sol2
Hai đôi chân đã khác đường đi
sol2 sol2 sol2 sol2 la2 fa2 sol2

Tone cao

Verse

Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi của em
do2 do2 do2, si la la sol la
Nhớ đôi vai, hoàng hôn nơi ta từng quen
do2 do2 do2, do2 re2 re2 re2 sol mi2
hà ha há, ha ha hà hà ha
mi2 sol2 la2, sol2 mi2 re2 mi2 sol2
Giá như anh đừng gặp em
sol2 mi2 re2 la re2 mi2
Thì giờ anh vẫn cứ tin, hai chữ tình duyên
sol la si do2 mi2 re2, re2 si sol la

Em ra đi, để lại nỗi cô đơn đằng sau
do2 do2 do2, la la re2 do2 si sol mi la
Mặc cho những vỡ nát nơi anh, em có thấy đâu
la si do2 do2 do2 re2 re2, re2 sol2 la2-sol2 mi2
Dù đã biết mãi mãi, không thể bên nhau
mi2 sol2 la2 la2 la2, sol2 sol2 mi2 re2
Vậy thì ngày đó, đừng cố gieo tương tư cho nhau
re2 re2 mi2 sol2 re2 mi2 re2 re2 do2 si la
Chầm chậm vô tư thế thôi, người mình yêu đã yêu ai mất rồi
sol la si do2 mi2 re2, si si do2 re2 do2 si do2 la

Chorus

Hình bóng ấy đã quá xa, theo làn gió về với anh ta
la la2 la2 la2 la2 sol2, sol2 re2 mi2 re2 mi2 re2 do2
Chỉ là những tiếc nuối, của một thuở đôi mươi đã xa
la la la2 la2 la2 la2 la2 si2 la2 sol2 re2 mi2
Anh đã cố, đã đã đã đã cố rất nhiều, chuyện tình yêu mấy đời ai hiểu
sol2 sol2 la2, la2 la2 la2 mi3 re3 si2 sol2 sol2 la2 sol2 mi2 si2 do3
Phải rời xa thôi người mình yêu mãi chẳng thể yêu
la2 sol2 sol2 la2 la2 la2 re3 do3 si2 sol2 mi2 la2

Bright

Dù ngày mai bão giông ngập trời, dù em đã yêu ai mất rồi
do2 mi2 sol2 la2 sol2 mi2 re2, re2 mi2 sol2 mi2 re2 mi2 la
Thì anh vẫn đứng đây như xưa và chờ em tới
mi2 sol2 la2 la2 sol2 sol2 sol2 re2 re2 mi2 sol2 mi2
Xin em đừng khóc nước mắt nhạt nhòa đôi mi
do2 do2 la la2 la2 la2 mi2 re2 mi2 sol2
Anh sẽ vẫn tiếc vẫn nhớ em vì
si2 si2 si2 do3 si2 do3 si2 la2
Hai đôi chân đã khác đường đi
la2 la2 la2 la2 si2 sol2 la2

Top 10 cảm âm nhạc trẻ được tìm kiếm nhiều nhất T1/2022

  1. Cảm âm sóng gió (2400)
  2. Cảm âm đom đóm (590)
  3. Cảm âm hoa hải đường (590)
  4. Cảm âm ai mang cô đơn đi (590)
  5. Cảm âm bạc phận (590)
  6. Cảm âm em gái mưa (590)
  7. Cảm âm buồn của anh (390)
  8. Cảm âm cô đơn dành cho ai (390)
  9. Cảm âm đế vương (390)
  10. Cảm âm ánh nắng của anh (320)
Với cảm âm họ yêu ai mất rồi mà Sáo Trúc Hoa Long vừa chia sẻ, chúc các bạn yêu sáo tập luyện thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn không hãy coment cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé!

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *