Cảm Âm Kiss The Rain | Yiruma | Chuẩn Nốt Nhạc

Cảm Âm Kiss The Rain

Cảm Âm Kiss The Rain | Tone Đô (C5)

Cảm âm kiss the rain | Tone thấp

Verse

do fa sol sol la la, fa sol la sol do2 do2
do2 re2 mi2 mi2 fa2 fa2, sol2 la2 sol2 fa2 mi2
fa2 mi2 do2 do2 re2 re2, do2 sib sib do2 do2
fa sol la sib sib, do sib la sol

do fa sol sol la la, fa sol la sol do2 do2
do2 re2 mi2 mi2 fa2 fa2, sol2 la2 sol2 fa2 mi2 mi2
fa2 mi2 do2 do2 re2 re2, do2 sib sib do2 do2
fa sol la sib, re fa mi fa

Chorus

fa la do2 re2, mi fa re2 do2
mi fa do2 do2 sib sib la la sol sol fa sol la la
fa la do2 re2, mi2 mi2 re2 do2
la sib do2 sib la sib do2 re2 mi2 mi2 fa2 sol2 sol2, do fa mi fa

Với cảm âm kiss the rain mà Sáo Trúc Hoa Long vừa chia sẻ, chúc các bạn yêu sáo tập luyện thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn không hãy coment cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé!

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *