Cảm Âm Mang Chủng | Tone La (A4)

Cảm âm mang chủng | Tone thấp

mi2 re2 do2 re2 la, sol sol2 re2 sol2 mi2
la si do2 la sol, sol sol2 sol2 mi2 la do2
re2 re2 re2 do2 mi2 do2 la

mi mi re mi re mi, fa fa do2 fa sol mi
sol sol sol sol sol mi re
do do re mi mi re mi re mi
fa fa do fa do2 do2 si la sol , do la sol

la la la la sol mi2, la la la la sol sol2
sol sol mi2 do2 do2 do2 sol sol, re2 do2 si do2 si
la la la la sol mi2, la2 la2 la2 sol2 mi2 do2
sol sol mi2 do2 do2 do2, sol sol mi2 re2 re2

mi2 re2 do2 re2 la, sol sol2 re2 sol2 mi2
re2 re2 do2 re2, re2 do2 mi2 do2 la
sol sol2 sol2 mi2 la do2
re2 re2 do2 re2, re2 do2 mi2 do2 la
sol sol2 re2 sol2 mi2
sol2 sol2 mi2 sol2 sol2 mi2 sol2 mi2 do2
sol la2 sol2 mi2 sol2, mi2 re2 do2 re2 la
sol la do2 do2, sol la do2 mi2
mi2 re2 do2 re2 la

Với cảm âm mang chủng mà Sáo Trúc Hoa Long vừa chia sẻ, chúc các bạn yêu sáo tập luyện thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn không hãy coment cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé!

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *