Cảm Âm Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh | Ái Phương | Chuẩn Nốt Nhạc

Cảm Âm Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Cảm Âm Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh | Tone Đô (C5)

Cảm âm tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh | Tone thấp

Verse

Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè
do2 mi2 si mi2 la sol mi
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
do2 mi2 si mi2 do2 sol2 mi2
Tôi thấy thanh thản như mây trời
do2 mi2 si mi2 la sol mi
Dần dần cứ xa rời tôi
mi fa do2 si sol la

Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi
do2 mi2 si mi2 la sol mi
Gọi những bình yên nào ghé chơi
do2 mi2 si mi2 do2 sol2 mi2
Cần lắm gần lắm sao vời vợi
do2 mi2 si mi2 la sol mi
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời
mi fa la mi2 re2 si la

Chorus

Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về
do2 si do2 re2 sol mi2 fa2 mi2 re2 do2
Có còn hôm qua ở đó
do2 si do2 re2 sol mi2
Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về
do2 si do2 re2 sol mi2 fa2 mi2 re2 do2
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh
do2 si la mi2 re2 sol la
Thấy yên bình giấc mơ trong lành
do2 si la mi2 re2 si la

Cảm âm tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh | Tone cao

Verse

Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè
fa2 la2 mi2 la2 re2 do2 la
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
fa2 la2 mi2 la2 fa2 do3 la2
Tôi thấy thanh thản như mây trời
fa2 la2 mi2 la2 re2 do2 la
Dần dần cứ xa rời tôi
la sib fa2 mi2 do2 re2

Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi
fa2 la2 mi2 la2 re2 do2 la
Gọi những bình yên nào ghé chơi
fa2 la2 mi2 la2 fa2 do3 la2
Cần lắm gần lắm sao vời vợi
fa2 la2 mi2 la2 re2 do2 la
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời
la sib re2 la2 sol2 mi2 re2

Chorus

Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về
fa2 mi2 fa2 sol2 do2 la2 sib2 la2 sol2 fa2
Có còn hôm qua ở đó
fa2 mi2 fa2 sol2 do2 la2
Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về
fa2 mi2 fa2 sol2 do2 la2 sib2 la2 sol2 fa2
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh
fa2 mi2 re2 la2 sol2 do2 re2
Thấy yên bình giấc mơ trong lành
fa2 mi2 re2 la2 sol2 mi2 re2

Với cảm âm tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh mà Sáo Trúc Hoa Long vừa chia sẻ, chúc các bạn yêu sáo tập luyện thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn không hãy coment cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé!

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *