Cảm Âm Walking To Horizon | Han Lei | Chuẩn Nốt Nhạc

Cảm Âm Walking To Horizon

https://youtu.be/HS88DsUBd9Q
Cảm Âm Walking To Horizon | Tone Đô (C5)

Cảm âm walking to horizon | Tone thấp

Verse

la re2 re2 fa2 re2 do2 la do2 re2
la re2 re2 re2 fa2 re2 do2 la do2 la
re2 re2 re2 do2 la sol re la sol
do2 do2 do2 la sol la fa mi re

la re2 re2 fa2 re2 do2 la do2 re2
la re2 re2 re2 fa2 re2 do2 la do2 la
re2 re2 re2 do2 la sol re la sol
do2 do2 do2 la do2 re2 sol2 fa2 re2

Chorus

fa2 la fa2 fa2 re2 do2 re2 fa2 re2 do2 la
sol sol fa sol re fa do2 re2 do2 do2
la do2 re2 fa2 sol2 la2 sol2 fa2 mi2 re2 mi2 re2 do2 la
sol2 sol2 sol2 la2 do2 la do2 re2 re2

fa2 la fa2 fa2 re2 do2 re2 fa2 re2 do2 la
sol sol fa sol re fa do2 re2 do2 do2
la do2 re2 fa2 sol2 la2 sol2 fa2 mi2 re2 mi2 re2 do2 la
sol2 sol2 sol2 la2 do2 la do2 re2 re2

Với cảm âm walking to horizon mà Sáo Trúc Hoa Long vừa chia sẻ, chúc các bạn yêu sáo tập luyện thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn không hãy coment cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé!

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *